Reglement

Reglement:

 

 

Startnummeret skal være synligt på hånd og kan ikke overdrages til anden person.

 

Affald må ikke smides i naturen. Overtrædelse vil medføre bortvisning.

 

Deltagelsen sker på eget ansvar.